TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG THU BỒN VÀ TAM KỲ – Tin phát lúc 15h30 ngày 28/10/2020

I. Nhận xét.
Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn, Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 17 giờ ngày 28/10/2020 như sau:
Trên sông Vu Gia tại:
– Ái Nghĩa là: 8.02m, trên báo động II: 0.02m;
Trên sông Thu Bồn tại:
– Giao Thủy là 5.01m, dưới báo động I: 1.49m;
– Câu Lâu là 1.98m, dưới báo động I: 0.02m;
– Hội An là 1.38m, dưới báo động II: 0.12m;
Trên sông Tam Kỳ tại:
– Tam Kỳ là 1.08m, dưới báo động I: 0.62m.
II. Dự báo.
1. Trên sông Vu Gia
Theo thông báo số 214/TB-CT lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2020
của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi về việc Thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2):
Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 15h30 ngày 28/10/2020, lưu lượng xả tràn dự kiến lên đến 11.400 m3/s.
Hiện tại, lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3/s.
Với trường hợp thủy điện tiếp tục duy trì mức xả như hiện tại về hạ lưu
trong 6-12 giờ tới, thì mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng
lên mức 10.3m, trên BĐ3: 1.3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0.47m).
Trường hợp sẽ xả xuống hạ lưu như dự kiến (11.400m3/s), trong 6-12 giờ
tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11.2m,
trên BĐ3: 2.2m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0.43m).
2. Trên Sông Thu Bồn và Tam Kỳ
Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên; Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động I. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:
Trên sông Thu Bồn tại:
– Giao Thủy lên 8.50 dưới báo động III là 0.30m,
– Câu Lâu 3.80m dưới báo động III là 0.20m,
– Hội An ở mức 2.10m trên mức báo động III là 0.10m
Trên sông Tam Kỳ: Dao động ở mức dưới báo động I.
III. Cảnh báo.
Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở
tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An.
IV. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3 – 4.
Kính đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điều tiết đảm bảo giảm ngập lụt cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ chứa.