TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 27 đến ngày 30/11, các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của nhiễu động gió Đông trên cao nên đã có một đợt mưa lớn diện rộng.

Các đặc trưng trong đợt mưa như sau: Từ 13 giờ ngày 27 đến 13 giờ ngày 30/11 các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa như sau: Các địa phương có lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi cao hơn như: Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 344mm, đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành)  627mm, riêng vùng núi phía Tây Bắc tỉnh có lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 100mm, cá biệt Trạm đo mưa Hiên (huyện Đông Giang) lượng mưa chỉ đạt 14mm.

Trong chiều tối và đêm nay (30/11), mưa giảm dần về diện mưa và lượng mưa; các địa phương trong tỉnh chỉ còn có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 8-15mm, có nơi trên 30mm.

Đây là tin cuối cùng về đợt mưa lớn này./.