TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 27/11 đến sáng nay (02/12/2020), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao vì vậy đã gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Một số đặc trưng về đợt mưa lớn như sau: Từ 19 giờ ngày 27/11 đến 07 giờ ngày 02/12, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa đợt ở các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 120 – 220mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến 300 – 550mm, có nơi cao hơn 550mm như: Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 898mm, Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 1148mm.

Ngày hôm nay (02/12) lượng mưa và diện mưa giảm dần; Tổng lượng mưa tại các địa phương phổ biến từ 10 – 20mm.

Đây là tin cuối cùng về đợt mưa lớn này.