BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT – Phát lúc 15h30 ngày 30/10/2020

I- Dự báo đêm 30 ngày 31/10 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 31/10 ngày 01/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 22 28 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ. 22 27 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ. 23 28 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa. 23 28 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa. 22 27 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa. 22 27 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Có lúc có mưa. 22 26 Đông Bắc 1 – 3
Đêm 01 ngày 02/11 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 21 28
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 21 28
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều nắng yếu. 21 27