BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2019

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 19 ngày 20/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 47 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 53 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2-3 ngày tới

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 20 ngày 21/7 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 26 39 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 37 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 38 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. 26 39 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. 24 38
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 25 39
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 24 38
Đêm 21 ngày 22/7 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 25 38 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 28 37 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 28 37 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. 24 38 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 23 37
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 22 38
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 22 37