BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 I- Dự báo đêm 17 ngày 18/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 18 ngày 19/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm trời rét. 19 24 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa, đêm trời rét. 19 24 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, đêm trời rét. 19 25 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời rét. 19 24 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời rét. 17 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 16 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 16 23 Đông Bắc 2 – 4
Đêm 19 ngày 20/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 18 24 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 18 23 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 19 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét. 19 23 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 16 23
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét. 16 23
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét. 16 22