BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 15 ngày 16/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 88%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 52 đến 88%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 16 ngày 17/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 26 35 Tây Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 26 34 Tây Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 27 35 Tây Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 27 35 Tây Nam 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. 25 34
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. 25 34
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. 25 33
Đêm 17 ngày 18/9 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 25 33 Tây Nam 7 – 9
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 25 32 Tây Nam 7 – 9
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 26 33 Tây Nam 7 – 9
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 26 33 Tây Nam 7 – 9
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 32 Tây Nam 5 – 7
TT Thạnh Mỹ Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 32 Tây Nam 5 – 7
TT Prao Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 31 Tây Nam 5 – 7