BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 29 ngày 30/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa nhỏ, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa nhỏ, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, đêm có lúc mưa vừa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 30/11 ngày 01/12 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng. 20 28 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 20 29 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc 1 – 3
Đêm 01 ngày 02/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào. 21 27 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào. 22 27 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào. 22 28 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa vừa. 21 27 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa vừa. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào. 19 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào. 19 27 Đông Bắc 2 – 4