BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 12 ngày 13 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 64 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 64 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 13 ngày 14/10 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 24 30
TP Hội An Có lúc có mưa rào. 24 29
TX Điện Bàn Có lúc có mưa rào. 25 29
TT Núi Thành Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 24 30
TT Trà My Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 29
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 30
TT Prao Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 29
Đêm 14 ngày 15/10 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 28 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có mưa, có lúc mưa vừa. 24 27 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có mưa, có lúc mưa vừa. 24 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. 23 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. 22 28
TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 22 28
TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 22 27