BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 06 ngày 07 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 97%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 07 ngày 08 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 30
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 25 31
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 32
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 32
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 31
Đêm 08 ngày 09/10 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa rào 25 31 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa rào 25 30 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa rào 26 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa rào và dông 25 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa rào và dông 24 31
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa rào và dông 24 32
TT Prao Có lúc có mưa rào 24 31