BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 25 ngày 26/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 92 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 26 ngày 27/9 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 29 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 25 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 30
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 30
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 29
Đêm 27 ngày 28/9 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 22 30
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 22 30
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 22 29