BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 

I- Dự báo đêm 23 ngày 24/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 24 ngày 25/9 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 29 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 29 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 25 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 29
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 28
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 28
Đêm 25 ngày 26/9 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa rào và dông. 25 30 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa rào và dông. 25 29 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa rào và dông. 26 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa rào và dông. 25 30 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa rào và dông. 24 29
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa rào và dông. 24 28
TT Prao Có lúc có mưa rào và dông. 24 28