BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 20 ngày 21/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 47 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 45 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 53 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.