TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

No Image

Hồi 16 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía Đông. Sức

đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

TIN BÃO GẦN BỜ  (Cơn bão số 6)

Hồi 10 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh

đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6) Hồi 07 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng

đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

No Image

Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức

đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 6)

TIN BÃO GẦN BỜ  (Cơn bão số 6)

Hồi 01 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6) Hồi 22 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa)

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6) Hồi 19 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa)

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6) Hồi 16 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa)

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 6) Hồi 13 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa)

đọc tiếp