TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 05 giờ 00 phút.ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 05 giờ 00 phút.ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN Hồi 04 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 02 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 02 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN Hồi 01 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Hồi 22 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Hồi 19 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây (Trung Quốc).

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 17 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 17 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 3)   Chiều tối nay (20/7), bão số 3 đã đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) Hồi 10 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) Hồi 07 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3)

No Image

Hồi 04 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3)

No Image

Hồi 01 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) – Tin 23h/19/7/2021

No Image

Hồi 22 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp