TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

No Image

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM    

No Image

Trong 24 giờ đến, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày hôm nay (09/8) nắng nóng có khả năng xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh.

đọc tiếp

​ TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

No Image

Sáng nay (09/8), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc;

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN KHU VỰC GIỮA BIỂN ĐÔNG

No Image

Hiện nay (07/8): Vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí lúc 13 giờ ở vào khoảng 12,0 – 13,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 – 113,0 độ Kinh Đông. Dự báo: Trong 24 giờ

đọc tiếp

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN KHU VỰC GIỮA BIỂN ĐÔNG

No Image

Hiện nay (07/8): Trên khu vực Giữa Biển Đông có một vùng áp thấp đang hoạt động, vị trí lúc 07 giờ sáng nay ở vào khoảng 10,5 – 11,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 – 112,5 độ

đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 2                                                       

No Image

Đầu giờ chiều nay (02/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (Suy yếu từ cơn bão số 2)

No Image

Đầu giờ chiều nay (02/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dấu đã quan trắc được

đọc tiếp