Quảng Nam quy định cụ thể những đối tượng được về từ Đà Nẵng

Ngày 26/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký ban hành công văn 6638/UBND-KGVX phúc đáp công văn số 6442/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công dân từ khu vực không có dịch tại thành phố Đà Nẵng đến/trở về các tỉnh, thành phố; về vấn đề này, được sự thống nhất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam là: (1) học sinh, sinh viên đang ở Đà Nẵng trở về Quảng Nam nhập học; (2) người già trên 60 tuổi; (3) phụ nữ có thai trên 32 tuần; (4) người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, có giấy ra viện không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên và những trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng liều cuối cùng được tiêm chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm đến/về Quảng Nam: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú và tự chi trả chi phí xét nghiệm này).

Yêu cầu đối với người về Quảng Nam được nêu tại điểm 1, điểm 2 nêu trên: Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ; có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh (không có ca bệnh cộng đồng trong vòng 14 ngày) của UBND xã, phường có liên quan cấp; cam kết tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà/nơi lưu trú và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đối với tất cả các trường hợp còn lại: Sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chính thức ban hành quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; UBND tỉnh sẽ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.