Trang chủXã hộiNông Sơn lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện

Nông Sơn lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện

Sáng ngày 6/6, huyện Nông Sơn tổ chức lấy ý kiến của cử tri toàn huyện về Đề án sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện (giai đoạn 2023-2025).

Toàn huyện có 29 điểm lấy ý kiến của cử tri ở các thôn, tổ dân phố. Tổng số cử tri được rà soát, chốt danh sách lấy ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025 là 8.079 hộ với 22.314 cử tri.

Tại các điểm lấy ý kiến, người dân được thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước; về các mục đích, ý nghĩa và mục tiêu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính; quy trình và hình thức lấy ý kiến cử tri.

Theo đề án sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023 – 2025,  sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn (có diện tích tự nhiên là 471,64km2, đạt 55,49% và quy mô dân số là 35.438 người, đạt 44,30% so với tiêu chuẩn) với huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 257,46km2, đạt 57,21% và quy mô dân số là 104.128 người, đạt 86,77% so với tiêu chuẩn) để thành lập huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 729,10km2, đạt 112,70% và quy mô dân số là 139.566 người, đạt 131,07% so với tiêu chuẩn). Tên gọi đơn vị hành chính huyện mới là Quế Sơn, trụ sở làm việc dự kiến đặt tại huyện Quế Sơn (cũ).

Để hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, thời gian qua, huyện Nông Sơn tập trung quán triệt chủ trương và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh và huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiên thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng rôn khẩu hiệu giúp nhân dân nắm bắt được lộ trình và các bước triển khai nên việc tổ chức lấy ý kiến nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri.

Minh Thông

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU