LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 24.7.2023 – 30.7.2023)

  0

  Thứ Hai ngày 24.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó BĐKH PL
  7h15: Kiến thức cuộc sống PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Quang Nam News PL, Dự báo thời tiết
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Diễn đàn các cấp Hội nông dân
  11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp
  13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
  13h45: Phổ biến giáo dục pháp luậtPL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  16h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dânPL
  16h45: Kiến thức cuộc sống PL
  17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Quang Nam news
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
  19h00: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng
  19h15: Nông thôn mớiPL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
  23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Ba ngày 25.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Thanh niên
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Dân ca bài chòi
  9h15: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ QuảngPL
  9h30: Ca nhạc quốc tế PL
  9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Tài nguyên & môi trường
  11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  13h30: Kiến thức cuộc sống
  13h45: Thế giới muôn màu
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết
  14h15: Dân ca bài chòi PL
  14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  16h30: Tuổi thần tiên xứ QuảngPL
  17h00: Văn hoá, văn nghệ miền núi PL
  17h15: Phát thanh trực tiếp Kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Sắc màu phái đẹp PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết
  19h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay
  19h15: Diễn đàn các cấp Hội nông dân PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam PL
  20h45: Kinh tế PL
  21h00: Dân ca bài chòi PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Tư ngày 26.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Lao động và công đoàn
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng PL
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Dân tộc & miền núi
  11h30: Phòng chống ma túy
  11h45: Thế trận lòng dân
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Kiến thức cuộc sống
  13h45: Thế giới muôn màu PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Tiếng hát đất Quảng PL
  17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Kiến thức cuộc sống PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Thanh niên PL
  19h15: Tài nguyên & môi trường PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Năm ngày 27.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày
  5h35: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  5h45: An ninh Quảng Nam
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Nông nghiệp & nông thôn
  11h30: Ca nhạc quốc tế
  11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Kiến thức cuộc sống
  13h45: Thế giới muôn màu
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Tuổi thần tiên xứ QuảngPL
  17h00: Ca nhạc quốc tế PL
  17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Lao động và công đoàn PL
  19h15: Dân tộc & miền núi PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin quốc tế 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Sáu ngày 28.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Quốc phòng toàn dân
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng PL
  7h15: Phòng chống ma túy PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
  8h30: Bản tin thế giới 1 PL
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Nhịp điệu cuộc sống
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Pháp luật và đời sống
  11h30: Thế giới muôn màu
  11h45: Kiến thức cuộc sống
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
  13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Tuổi thần tiên xứ QuảngPL
  17h00: Thế giới muôn màu PL
  17h15: Kiến thức cuộc sống PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Nhịp điệu cuộc sốngPL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL
  19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Bảy ngày 29.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Chuyển đổi số
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Ca nhạc quốc tế PL
  7h15: Pháp luật và đời sống PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Dân ca bài chòi
  9h15: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết
  9h30: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài
  11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Thế giới muôn màu PL
  13h45: Kiến thức cuộc sống PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Dân ca bài chòi PL
  14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
  17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Sắc màu phái đẹpPL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Quốc phòng toàn dân PL
  19h15: Nhịp điệu cuộc sốngPL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Hộp thư cộng tác viên
  20h35: Chuyển đổi sốPL
  20h45: Sắc màu phái đẹp PL
  21h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả tác phẩmPL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Chủ nhật ngày 30.7.2023

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng
  Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Thế trận lòng dân PL
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL
  7h30: Quà tặng âm nhạc
  8h30: Thế giới tuần qua
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
  11h30: Tiếng hát đất Quảng PL
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Quà tặng âm nhạc
  13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Thế giới tuần qua PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
  17h00: Tiếng hát đất Quảng PL
  17h30: Thế giới tuần qua PL
  17h45: Quang Nam News PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
  19h00: Dân tộc và miền núiPL
  19h15: Tiếp chuyện Bạn nghe ĐàiPL
  19h30: Quà tặng âm nhạc PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Thế giới tuần qua PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)