CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN 10/9/2023)

   0

   Thứ hai ngày 4/9/2023
   5h30: giới thiệu chương trình
   5h35: bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: giai điệu bolero
   6h00: thông tin ngày mới
   6h30: bản tin tài chính thị trường
   6h35: ocop thương hiệu xứ quảng
   6h50: sâm ngọc linh – sâm việt nam
   6h55: bản tin miền trung – tây nguyên
   7h00: phổ biến, giáo dục pháp luật
   7h15: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 60
   8h00: đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam với cử tri
   8h15: sách hay thay đổi cuộc đời (số 38)
   8h30: thông tin ngày mới
   9h00: phim truyện việt nam: say nắng – tập 25
   9h45: bản tin chính phủ tuần qua
   10h00: ca nhạc quốc tế: chàng lãng tử nhạc rock michael bolton
   10h20: phim truyện đài loan: giấc mơ có thật – tập 35
   11h15: thời sự qrt
   11h30: tin nhanh quảng nam 365
   11h45: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 61
   12h30: talkshow: còn thở còn gỡ – tập 5
   13h20: xây dựng nông thôn mới
   13h35: nhịp cầu âm nhạc
   14h00: thời sự qrt
   14h15: ca nhạc
   14h25: giai điệu tuổi thơ: nâng cánh ước mơ
   14h45: ocop thương hiệu xứ quảng
   15h00: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 61
   15h50: tin nhanh quảng nam 365
   16h05: ca nhạc: tự hào việt nam
   16h30: phim hoạt hình: công chúa ori – tập 22
   16h50: ca nhạc
   17h00: phim truyện việt nam: say nắng – tập 26
   17h45: trang địa phương: huyện đông giang
   18h00: bản tin miền trung – tây nguyên và tin quốc tế
   18h10: trang địa phương: thành phố tam kỳ
   18h30: thời sự qrt
   19h00: thời sự vtv
   19h40: thông báo quảng cáo
   19h45: tài nguyên và môi trường
   19h55: thông tin khoa học và công nghệ
   20h00: phim truyện việt nam: muôn kiểu làm dâu – tập 11
   20h50: phim truyện đài loan: giấc mơ có thật – tập 36
   21h35: pháp luật và đời sống: tiên phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
   21h50: bản tin miền trung – tây nguyên và tin quốc tế
   22h00: bản tin cuối ngày
   22h10: giai điệu bolero
   22h30: phim tài liệu: việt nam – tổ quốc nhìn từ biển (tập 5)


   Thứ ba ngày 5/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h45: Thông tin khoa học và công nghệ
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 61
   8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h15: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 26
   9h45: Phóng sự: Mô hình nuôi ngan ở vùng biên giới
   10h00: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
   10h25: Phim truyện Đài Loan: Giấc mơ có thật – tập 36
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 11
   13h20: Ocop thương hiệu xứ Quảng
   13h35: Ca nhạc quốc tế: Chàng lãng tử nhạc Rock Michael Bolton
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 22
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 23
   16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 27
   18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo, quảng cáo
   19h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 12
   20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 2: Nơi khởi nguồn dòng sông Mẹ
   21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 1
   21h55: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
   22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h20: Bản tin cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 6)


   Thứ tư ngày 6/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   6h50: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 2: Nơi khởi nguồn dòng sông Mẹ
   7h10: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   7h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
   8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 27
   9h45: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Quê em miền chợ nổi – phần 2
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 1
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 12
   13h20: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
   13h35: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 23
   14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
   15h45: Chương trình: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa (phần 1)

   16h10: Chương trình: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa (phần 2)
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 24
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 28
   17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 13
   20h50: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 2
   21h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 7)


   Thứ năm ngày 7/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 28
   9h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
   10h00: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 2
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 13
   13h20: Phóng sự: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa
   13h55: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 24
   14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h05: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 25
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 29
   17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   18h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 14
   20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 3: Từ Hòn Kẽm về xuôi
   21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 3
   21h55: Dân tộc và miền núi
   22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h20: Bản tin cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 8)


   Thứ sáu ngày 8/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   6h50: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 3: Từ Hòn Kẽm về xuôi
   7h10: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   7h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
   8h15: An ninh Quảng Nam
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 29
   9h45: Dân tộc và miền núi
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt với – tập 3
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 14
   13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
   13h35: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 25
   14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h05: Dân tộc và miền núi
   16h20: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 26
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 30
   17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Truyền hình Thanh niên
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Thông tin và truyền thông
   20h00: THTT Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 9)


   Thứ bảy ngày 9/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Thông tin và truyền thông
   6h50: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
   8h00: Truyền hình Thanh niên
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (tập 39)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng– tập 30
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Ca nhạc: Mùa thu hát
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 4
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 15
   13h20: Bạn có biết
   13h35: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 26
   14h45: Thông tin và truyền thông
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h05: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 27
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 31
   17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   18h00: Người Quảng và thương hiệu
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 16
   20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 4: Về với dòng sông Mẹ
   21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 5
   21h55: Sắc màu cuộc sống: Lân sư rồng cho mùa hội trăng
   22h10: Bản tin tiếng Anh
   22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 10)


   Chủ nhật ngày 10/9/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   6h55: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 4: Về với dòng sông Mẹ
   7h15: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   7h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
   8h15: Xây dựng nông thôn mới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 31
   9h45: Bạn có biết
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 5
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 67
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 16
   13h20: Sắc màu cuộc sống: Lân sư rồng cho mùa hội trăng
   13h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
   13h50: Bản tin tiếng Anh
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 27
   14h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 67
   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h05: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 32
   17h45: Cải cách hành chính
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Giáo dục và đào tạo Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Talk show: Còn thở còn gỡ – tập 6
   20h50: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 6
   21h35: Người Quảng và thương hiệu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 11)