CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN 10/9/2023)

  0

  Thứ hai ngày 4/9/2023
  5h30: giới thiệu chương trình
  5h35: bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: giai điệu bolero
  6h00: thông tin ngày mới
  6h30: bản tin tài chính thị trường
  6h35: ocop thương hiệu xứ quảng
  6h50: sâm ngọc linh – sâm việt nam
  6h55: bản tin miền trung – tây nguyên
  7h00: phổ biến, giáo dục pháp luật
  7h15: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 60
  8h00: đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam với cử tri
  8h15: sách hay thay đổi cuộc đời (số 38)
  8h30: thông tin ngày mới
  9h00: phim truyện việt nam: say nắng – tập 25
  9h45: bản tin chính phủ tuần qua
  10h00: ca nhạc quốc tế: chàng lãng tử nhạc rock michael bolton
  10h20: phim truyện đài loan: giấc mơ có thật – tập 35
  11h15: thời sự qrt
  11h30: tin nhanh quảng nam 365
  11h45: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 61
  12h30: talkshow: còn thở còn gỡ – tập 5
  13h20: xây dựng nông thôn mới
  13h35: nhịp cầu âm nhạc
  14h00: thời sự qrt
  14h15: ca nhạc
  14h25: giai điệu tuổi thơ: nâng cánh ước mơ
  14h45: ocop thương hiệu xứ quảng
  15h00: phim truyện hàn quốc: tìm lại chính mình – tập 61
  15h50: tin nhanh quảng nam 365
  16h05: ca nhạc: tự hào việt nam
  16h30: phim hoạt hình: công chúa ori – tập 22
  16h50: ca nhạc
  17h00: phim truyện việt nam: say nắng – tập 26
  17h45: trang địa phương: huyện đông giang
  18h00: bản tin miền trung – tây nguyên và tin quốc tế
  18h10: trang địa phương: thành phố tam kỳ
  18h30: thời sự qrt
  19h00: thời sự vtv
  19h40: thông báo quảng cáo
  19h45: tài nguyên và môi trường
  19h55: thông tin khoa học và công nghệ
  20h00: phim truyện việt nam: muôn kiểu làm dâu – tập 11
  20h50: phim truyện đài loan: giấc mơ có thật – tập 36
  21h35: pháp luật và đời sống: tiên phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
  21h50: bản tin miền trung – tây nguyên và tin quốc tế
  22h00: bản tin cuối ngày
  22h10: giai điệu bolero
  22h30: phim tài liệu: việt nam – tổ quốc nhìn từ biển (tập 5)


  Thứ ba ngày 5/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Tài nguyên và môi trường
  6h45: Thông tin khoa học và công nghệ
  6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
  7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 61
  8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
  8h15: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 26
  9h45: Phóng sự: Mô hình nuôi ngan ở vùng biên giới
  10h00: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
  10h25: Phim truyện Đài Loan: Giấc mơ có thật – tập 36
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 11
  13h20: Ocop thương hiệu xứ Quảng
  13h35: Ca nhạc quốc tế: Chàng lãng tử nhạc Rock Michael Bolton
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 22
  14h45: Tài nguyên và môi trường
  14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
  15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h05: Nhịp cầu âm nhạc
  16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 23
  16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
  17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
  17h30: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 27
  18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h40: Thông báo, quảng cáo
  19h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 12
  20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 2: Nơi khởi nguồn dòng sông Mẹ
  21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 1
  21h55: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
  22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h20: Bản tin cuối ngày
  22h30: Giai điệu Bolero
  22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 6)


  Thứ tư ngày 6/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  6h50: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 2: Nơi khởi nguồn dòng sông Mẹ
  7h10: Trang địa phương: huyện Núi Thành
  7h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 62
  8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 27
  9h45: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
  10h00: Dân ca nhạc cổ: Quê em miền chợ nổi – phần 2
  10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 1
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 12
  13h20: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
  13h35: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 23
  14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
  15h45: Chương trình: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa (phần 1)

  16h10: Chương trình: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa (phần 2)
  16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 24
  16h50: Ca nhạc
  17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 28
  17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
  18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  18h10: Quốc phòng toàn dân
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h40: Thông báo quảng cáo
  19h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 13
  20h50: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 2
  21h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
  21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h00: Bản tin cuối ngày
  22h10: Giai điệu Bolero
  22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 7)


  Thứ năm ngày 7/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
  7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 63
  8h00: Quốc phòng toàn dân
  8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 28
  9h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
  10h00: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
  10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 2
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 13
  13h20: Phóng sự: Việt Nam – Nhật Bản: sự kết nối lâu đời trong văn hóa
  13h55: Văn hóa xã hội: Hương sắc Giẻ Triêng
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 24
  14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
  15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h05: Ca nhạc: Hát về mái trường mến yêu
  16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 25
  16h50: Ca nhạc
  17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 29
  17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
  18h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
  18h10: An ninh Quảng Nam
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h40: Thông báo quảng cáo
  19h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
  20h00: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 14
  20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 3: Từ Hòn Kẽm về xuôi
  21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 3
  21h55: Dân tộc và miền núi
  22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h20: Bản tin cuối ngày
  22h30: Giai điệu Bolero
  22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 8)


  Thứ sáu ngày 8/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
  6h50: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 3: Từ Hòn Kẽm về xuôi
  7h10: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
  7h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 64
  8h15: An ninh Quảng Nam
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 29
  9h45: Dân tộc và miền núi
  10h00: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
  10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt với – tập 3
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 14
  13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội nông dân với các phong trào yêu nước
  13h35: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 25
  14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
  15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h05: Dân tộc và miền núi
  16h20: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
  16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 26
  16h50: Ca nhạc
  17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 30
  17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
  18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  18h10: Truyền hình Thanh niên
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h40: Thông báo quảng cáo
  19h45: Thông tin và truyền thông
  20h00: THTT Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV
  21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
  21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h00: Bản tin cuối ngày
  22h10: Giai điệu Bolero
  22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 9)


  Thứ bảy ngày 9/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Thông tin và truyền thông
  6h50: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
  7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
  7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 65
  8h00: Truyền hình Thanh niên
  8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (tập 39)
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng– tập 30
  9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
  10h00: Ca nhạc: Mùa thu hát
  10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 4
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 15
  13h20: Bạn có biết
  13h35: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 26
  14h45: Thông tin và truyền thông
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
  15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h05: Ca nhạc: Mẹ là quê hương
  16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 27
  16h50: Bản tin tiếng Anh
  17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 31
  17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
  18h00: Người Quảng và thương hiệu
  18h10: Xây dựng nông thôn mới
  18h30: Thời sự QRT
  18h53: Thông báo, quảng cáo
  19h00: Thời sự VTV
  19h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
  20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
  20h05: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 16
  20h45: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 4: Về với dòng sông Mẹ
  21h05: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 5
  21h55: Sắc màu cuộc sống: Lân sư rồng cho mùa hội trăng
  22h10: Bản tin tiếng Anh
  22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h30: Bản tin cuối ngày
  22h40: Giai điệu Bolero
  23h00: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 10)


  Chủ nhật ngày 10/9/2023
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
  6h40: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
  6h55: Ký sự “Những dòng sông xứ Quảng” – tập 4: Về với dòng sông Mẹ
  7h15: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
  7h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 66
  8h15: Xây dựng nông thôn mới
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 31
  9h45: Bạn có biết
  10h00: Nhịp cầu âm nhạc
  10h20: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 5
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 67
  12h30: Phim truyện Việt Nam: Muôn kiểu làm dâu – tập 16
  13h20: Sắc màu cuộc sống: Lân sư rồng cho mùa hội trăng
  13h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
  13h50: Bản tin tiếng Anh
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Ca nhạc
  14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – tập 27
  14h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
  15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 67
  15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h05: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người em gái
  16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng
  16h50: Ca nhạc
  17h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 32
  17h45: Cải cách hành chính
  18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  18h10: Giáo dục và đào tạo Quảng Nam
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h45: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
  20h05: Talk show: Còn thở còn gỡ – tập 6
  20h50: Phim truyện Đài Loan: Người phụ nữ tuyệt vời – tập 6
  21h35: Người Quảng và thương hiệu
  21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
  22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
  22h10: Giai điệu Bolero
  22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển (tập 11)