CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 10/7 ĐẾN 16/7/2023)

   0

   Thứ hai ngày 10/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Ocop thương hiệu xứ Quảng
   6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Cải cách hành chính
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 4
   8h00: Người Quảng và thương hiệu
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (số 14)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 36
   9h45: Bản tin Chính phủ tuần qua
   10h00: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 48
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 5
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 13
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 58)
   13h40: Nhịp cầu âm nhạc
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc thiếu nhi đặc sắc
   14h45: Ocop thương hiệu xứ Quảng
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 5
   15h50: Cải cách hành chính
   16h05: Ca nhạc: Giấc mơ của Nguyễn Ngọc Anh
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 23
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 37
   17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 14
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 49
   21h35: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam đẩy mạnh cấp tài khoản VneID cho công dân
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 59)
   Thứ ba ngày 11/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
   7h15: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   7h30: THTT kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 6
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 14
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 59)
   13h40: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 23
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 6
   15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam đẩy mạnh cấp tài khoản VneID cho công dân
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 24
   16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 1
   18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Phụ nữ Quảng Nam
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 15
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 50
   21h35: Văn hóa xã hội: Những hạt nhân xây dựng gia đình văn hóa
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 60)
   Thứ tư ngày 12/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Phụ nữ Quảng Nam
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 6
   8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (số 15)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 1
   9h45: Văn hóa xã hội: Những hạt nhân xây dựng gia đình văn hóa
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Lời ru đất mẹ
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 50
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 7
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 15
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 60)
   13h40: Ca nhạc: Biển tình
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 24
   14h45: Phụ nữ Quảng Nam
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 7
   15h50: Văn hóa xã hội: Những hạt nhân xây dựng gia đình văn hóa
   16h05: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 25
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 2
   17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   20h00: Tinh hoa sâm Việt
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 16
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 51
   21h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đông Giang 20 năm xây dựng và phát triển
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 61)
   Thứ năm ngày 13/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   6h50: Tinh hoa sâm Việt
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 7
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đông Giang 20 năm xây dựng và phát triển
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 2
   9h45: Người Quảng và thương hiệu
   10h00: Ca nhạc: Em là cô giáo vùng cao
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 51
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 8
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 16
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 61)
   13h40: Dân ca nhạc cổ: Lời ru đất mẹ
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 25
   14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 8
   15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đông Giang 20 năm xây dựng và phát triển
   16h05: Ca nhạc: Biển tình
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 26
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 3
   17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
   18h00: Chuyên mục Khởi nghiệp sáng tạo
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 17
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 52
   21h35: Truyền hình tiếng Ca Dong
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 62)
   Thứ sáu ngày 14/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   6h50: Chuyên mục Khởi nghiệp sáng tạo
   7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 8
   8h00: An ninh Quảng Nam
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (số 16)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 3
   9h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát về thanh niên xung phong
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 52
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 9
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 17
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 62)
   13h40: Ca nhạc: Em là cô giáo vùng cao
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 26
   14h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 9
   15h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
   16h00: Chuyên mục Khởi nghiệp sáng tạo
   16h15: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam đẩy mạnh cấp tài khoản VneID cho công dân
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 27
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 4
   17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Truyền hình Thanh niên
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Thông tin và truyền thông
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 18
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 53
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 63)

   Thứ bảy ngày 15/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Thông tin và truyền thông
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 9
   8h00: Truyền hình Thanh niên
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (tập 17)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 4
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Ca nhạc: Hành khúc thanh niên xung phong
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 53
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 10
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 18
   13h10: Bạn có biết: Nghệ thuật đan giỏ bằng mo cau
   13h25: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát về thanh niên xung phong
   13h45: Người Quảng và thương hiệu
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 27
   14h45: Thông tin và truyền thông
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 10
   15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   16h05: Ca nhạc: Em là cô giáo vùng cao
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 28
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 5
   17h45: Tạp chí văn hóa thế giới
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
   20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 19
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 54
   21h35: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
   21h50: Bản tin tiếng Anh
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 64)
   Chủ nhật ngày 16/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
   7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 10
   8h00: Xây dựng nông thôn mới
   8h15: Bản tin tiếng Anh
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 5
   9h45: Bạn có biết: Nghệ thuật đan giỏ bằng mo cau
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 54
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 11
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 19
   13h10: Thông tin và truyền thông
   13h25: Ca nhạc: Hành khúc thanh niên xung phong
   13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 28
   14h45: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
   15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại chính mình – tập 11
   15h50: Xây dựng nông thôn mới
   16h05: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát về thanh niên xung phong
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những ca khúc vui nhộn dành cho thiếu nhi
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 6
   17h45: Phổ biến giáo dục pháp luật
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Cựu chiến binh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 20
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 55
   21h35: Bạn có biết: Nghệ thuật đan giỏ bằng mo cau
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 65)