Trang chủKinh tếPhước Sơn khen thưởng cho 5 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp năm 2023

  Phước Sơn khen thưởng cho 5 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp năm 2023

  Sáng nay 06/12, huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

  Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 sáng nay 6/12

  Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 1.890 ha, sản lượng lương thực có hạt gần 4.500 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Diện tích rau màu 150 ha, sản lượng đạt 10 tấn/ha. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc 14.600 con, tăng gần 3.000 con so với năm 2022. Đàn gia cầm 37.000 con, sản lượng thuỷ sản đạt 60 tấn.

  Công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình phát triển chăn nuôi hiệu quả được triển khai nhân rộng.

  Về lâm nghiệp, trồng rừng sản xuất 1.000 ha, đạt 100% kế hoạch, giao khoán, quản lý bảo vệ rừng trên 73.000 ha. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm, công tác phát triển ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng.

  Năm 2024, huyện Phước Sơn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản đạt 4,6% trở lên. Huyện cũng đề ra nhiều giải pháp thực hiện như: tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ; ưu tiên thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung có năng suất, chất lượng cao; hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm…

  UBND huyện khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023
  Khen thưởng cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023

  Dịp này UBND huyện khen thưởng 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023.

  Công Dụng

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU