Trang chủChính TrịQuảng Nam đã tích hợp 1.398 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Quảng Nam đã tích hợp 1.398 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Thực hiện đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến nay, Quảng Nam đã có 17 sở, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch số hóa 2.044 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

  Quảng Nam đã tích hợp 1.398 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Có 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các đơn vị đã rà soát, bổ sung đầy đủ 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin một cửa. Triển khai thủ tục hành chính liên thông cho 18/18 huyện, thị xã, thành phố áp dụng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên thông 03 cấp đối với các lĩnh vực: đất đai, lao động, người có công với cách mạng…

    Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cung cấp 1.459 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trong đó, cấp huyện 226 dịch vụ; cấp xã 95 dịch vụ. Đã thực hiện tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.398 dịch vụ công, đạt tỷ lệ 95,8%. Đây là kết quả đáng ghi nhận nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh.

  Trung Hiếu

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU