Trang chủChính TrịHĐND tỉnh làm việc với Sở KH-ĐT về Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 và điều chuyển, phân bổ vốn đầu tư công

  HĐND tỉnh làm việc với Sở KH-ĐT về Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 và điều chuyển, phân bổ vốn đầu tư công

  Chiều ngày 20/11, Thường trực và các ban HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch – đầu tư và một số sở, ngành, đơn vị liên quan thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung liên quan đến việc điều chuyển, phân bổ vốn đầu tư công… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc.

  HĐND tỉnh làm việc với Sở KH-ĐT chiều ngày 20.11.2023

  Dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 đề ra với 6 quan điểm cụ thể: Chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hài hòa giữa các ngành kinh tế, gắn với tăng trưởng xanh.

  Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế trên nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị của toàn cầu;

  Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, y tế và giảm nghèo, giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

  Quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng nông thôn, dân tộc thiểu số; Phát triển kinh tế gắn với giữ gìn cảnh quan, bảo tồn di sản. Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống, ý chí tự cường, mạnh mẽ, bền bỉ của con người Xứ Quảng.

  Quy hoạch lấy đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trung tâm phát triển năng động, toàn diện của vùng động lực kinh tế miền Trung; hình thành trung tâm hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, dịch vụ quốc tế; trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô, cơ khí chế tạo, điện khí mang tầm khu vực. Cùng với đó, quy hoạch cũng đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực về kinh tế; văn hóa – xã hội; môi trường; kết cấu hạ tầng và quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Trên cơ sở dự thảo, buổi làm việc cũng rà soát các phương án phát triển ngành, lĩnh vực, lãnh thổ tích hợp vào quy hoạch, đặc biệt là tích hợp bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ vào quy hoạch tỉnh…, nhận được ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương… Thông qua ý kiến của các ngành và các Ban HĐND tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch – Đầu tư, các sở, ban ngành liên quan tổng hợp, rà soát, cân nhắc, bổ sung quy hoạch cũng như các nội dung tích hợp, điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo nội dung trước khi đưa ra trình tại kỳ họp…

  Hiền Viên – Phúc Lâm

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU