Trang chủChính TrịNhững bài học kinh nghiệm của Quảng Nam cần được tổng hợp, đánh giá trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Những bài học kinh nghiệm của Quảng Nam cần được tổng hợp, đánh giá trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/6, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực tiểu ban văn kiện đại hội XIV của Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả 40 thực hiện đổi mới của Đảng ở địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nhiệm kỳ đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Quảng Nam

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khái quát kết quả thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam thời gian qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay.

Từ một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến nay, Quảng Nam đã trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Quy mô nền kinh tế đến cuối năm 2023 đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), gấp hơn 40 lần so với ngày đầu tái lập; GRDP bình quân đầu người năm 2023 khoảng 74 triệu đồng, gấp 38 lần so với năm 1997; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên 25 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 105 lần so với thời điểm tách tỉnh. Kinh tế nông thôn đã có bước phát triển khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển vẫn còn nhiều hạn chế, như: công tác chính trị, tư tưởng có lúc thực hiện chưa kịp thời, thiếu đồng bộ và thuyết phục. Công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trường hợp chưa đảm bảo uy tín, đạo đức, năng lực, trình độ chưa ngang tầm; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chất lượng tăng trưởng chưa ổn định…

Những vấn đề lớn đặt ra đối với địa phương trong giai đoạn mới là: đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; trong đó chú trọng hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tiếp tục triển khai xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao; giáo dục; y tế; bảo đảm an sinh xã hội…

Quảng Nam cũng đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương một số vấn đề lớn, như: Chính phủ quan tâm phê duyệt các đề án mang tính đặc thù liên quan đến các di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam; Chính phủ sớm phê duyệt đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không Chu Lai; Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông… để triển khai thực hiện, tạo động lực phát triển KT-XH địa phương trong thời gian đến.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Quảng Nam đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXII của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực miền Trung; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị được quan tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động… Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, những vấn đề đặt ra với Quảng Nam hiện nay cũng là những vấn đề chung có ý nghĩa đối với cả nước, cần được tổng hợp, xem xét, đánh giá trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây. Đồng thời, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng gợi mở một số nội dung, định hướng mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để phấn đấu đạt được mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

   Trung Hiếu – Quốc Thành

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU