Trang chủChính TrịQuán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Sáng nay 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành của tỉnh dự hội nghị.

  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

  Tại hội nghị, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, quán triệt những mục tiêu và trọng tâm, gồm: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại.

  Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Nam tham dự hội nghị

  Bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

  Trong đó trọng tâm là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

  Trong thời gian hơn hai ngày, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết khác, gồm: Kết luận số 45, Hội nghị lần thứ sáu,BCHTrung ương Đảng khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Xuân Hiếu – Quốc Thành

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU