Trang chủChính TrịKhối thi đua các cơ quan công tác Đảng hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

  Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

  Chiều nay 2.2, Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan dự hội nghị.

  Nhìn chung, trongnăm 2022, phong trào thi đua yêu nước trong Khối đạt được những kết quả nhất định. Các cơ quan Khối thi đua tham gia đăng ký giao ước thi đua đầy đủ. Các thành viên của Khối đã nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phù hợp.

  Các phong trào thi đua, khen thưởng với nhiều nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực được các đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Đồng thời chú trọng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa. Từng cơ quan, đơn vị đã chủ động đề ra mục tiêu, xây dựng và tổ chức triển khai hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và trong toàn Khối đồng thời góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh Quảng Nam năm 2022.

  Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 chiều nay 2.2

  Trong năm 2023, các đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan trong việc tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, cơ quan đề ra. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ công chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Đại Quang

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU