Trang chủChính TrịHội thảo khoa học về công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước  -...

Hội thảo khoa học về công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước  – thực trạng và giải pháp

Chiều 14/6, tại thành phố Tam Kỳ, Ban tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước  – thực trạng và giải pháp”. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các địa phương trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ban tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước  – thực trạng và giải pháp” chiều ngày 14/6

25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng ở Trung ương và địa phương khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trình bày tại hội thảo phát lộ bức tranh tương đối toàn diện, phong phú, sinh động về công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm đổi mới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã phân tích sâu sắc thực trạng công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu từ Trung ương tới địa phương; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Lãnh đạo các địa phương trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên tham gia hội thảo

Nhiều tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học khẳng định: công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được kết quả toàn diện, trong đó nổi bật là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Theo đó, để bảo đảm hiệu quả thực hiện công tác xây tổ chức dựng Đảng, phải coi trọng kiện toàn cơ quan tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu vừa có trình độ lý luận chính trị – lý luận khoa học cao, tính độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu – tham mưu cao, tính chuyên trách – chuyên sâu cao vừa có tính chuyên nghiệp và tính thực tiễn – cụ thể… góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Trung Hiếu – Quốc Thành

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU