Trang chủChính TrịGóp ý sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 09/2020 của HĐND tỉnh

Góp ý sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 09/2020 của HĐND tỉnh

Chiều nay 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh để nghe góp ý sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 09/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc chiều nay 15/11

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng như đề nghị điều chỉnh tên Nghị quyết thành: Sửa đổi, bổ sung một số quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi điểm b khoản 2 điều 3 về hỗ trợ sau đầu tư; bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 3 điều 10 trong Nghị quyết đã ban hành; cụ thể, bãi bỏ hỗ trợ người lao động giúp việc phục vụ Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (không phải là công chức, viên chức làm công tác chuyên trách và kiêm nhiệm) với mức kinh phí bồi dưỡng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất thay đổi phương thức hỗ trợ sau đầu tư đối với các gian hàng, chủ thể, ý tưởng khởi nghiệp.

Kim Huệ – Quốc Thành

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU