Trang chủChính TrịCông nhận 514 mô hình dân vận khéo

Công nhận 514 mô hình dân vận khéo

Thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2024, chiều 21/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giao ban cụm đồng bằng công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy cụm đồng bằng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, ban hành 129 văn bản cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương về công tác dân vận.

Tổ chức 14 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 18 tổ chức đảng và 11 đảng viên; tổ chức 06 hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy địa phương về công tác dân vận.

Chỉ đạo khối dân vận cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy (cấp huyện, xã) đã tổ chức 50 hội nghị với 4.819 lượt người tham dự; đã đăng ký và tổ chức thực hiện 891 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó được công nhận 514 mô hình.

Tổ chức 08 hội nghị với 905 lượt người tham gia để quán triệt, tập huấn, triển khai các văn bản về công tác dân vận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, cập nhập kiến thức cho cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát để hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận đối với 25 cấp ủy, tổ chức đảng và 05 đảng viên.

Tại hội nghị các đơn vị, địa phương đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận tại địa phương như: dân vận trong thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng, triển khai các chương trình, dự án, xây dựng nông thôn mới; công tác vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở… Đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới.

Tào Ka

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU