Văn phòng Tỉnh uỷ nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH

Sáng nay (25/1), Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Trương Thị Bé, sinh sống tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.

 

Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Trương Thị Bé.

Mẹ VNAH Trương Thị Bé, sinh năm 1933, hiện sống tại thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Mẹ Trương Thị Bé có có chồng và một người con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mẹ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ VNAH vào tháng 6, năm 2014. Hiện nay, Mẹ tuổi cao, sức yếu, đang sinh sống cùng người con trai.

Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam xin được nhận phụng dưỡng Mẹ đến cuối đời. Đây là việc làm thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giáo dục các thế hệ cán bộ thực hiện nghĩa cử “đền ơn, đáp nghĩa” của thế hệ trẻ, tập thể cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Trung Hiếu