UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế triển khai công tác triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử

Nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phổ cập hồ sơ sức khoẻ điện tử, sáng 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để nghe báo cáo tiến độ thực hiện phổ cập hồ sơ sức khoẻ điện tử, tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan ở tỉnh.

 

 

Báo cáo của Sở Y tế cho biết, hiện đã chỉ đạo lồng ghép vào chương trình khảo sát thực trạng y tế xã, phường tại 241 trạm y tế xã, khảo sát xây dựng đề án y tế cơ sở và Trung tâm y tế tại 18 đơn vị tuyến huyện. Theo đó, trong giai đoạn chưa có quy định cụ thể về mã định danh công dân, Sở Y tế sẽ sử dụng mã số khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế làm mã định danh. Tính đến ngày 10/5, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 323 ngàn lượt tải App Sổ sức khỏe điện tử và 69 đơn vị (kể cả tuyến xã) liên thông lên hệ thống hồ sơ sức khỏe, đạt 91,59 %. Nhìn chung, các nhiệm vụ để triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trong ngành y tế Quảng Nam thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời, 100% dữ liệu tiêm chủng quốc gia từ hệ thống tiemchung.vncdc.gov.vn đã được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Thông tin truyền thông cần đẩy mạnh công tác truyền thông. Sở Y tế cần phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện đào tạo cho cán bộ y tế về việc sử dụng phần mềm, rà soát dữ liệu, đảm bảo dữ liệu hoàn chỉnh.

Ly Lan – Minh Quân