Huyện Phước Sơn viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Khâm Đức –Ngoktavat

Ngày 12/5, huyện Phước Sơn tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Khâm Đức –Ngoktavat (12.5.1968-12.5.2022).