KỶ NIỆM 20 NĂM HỘI AN – MỸ SƠN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI