Ủy ban Trung ương MTTQVN hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân chủ, pháp luật

Sáng 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác dân chủ, pháp luật năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Ngô Sách Thực dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Hội nghị tập huấn 5 chuyên đề trọng tâm trong nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp Mặt trận là: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ-pháp luật trong giai đoạn hiện nay; công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc VN; MTTQ Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ VN với công tác phòng chống tham nhũng. Một số chuyên đề về giám sát cán bộ, công tác cán bộ; phối hợp tổ chức tiếp công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tham gia vận động cử tri, nhân dân thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử cũng được tập huấn tại hội nghị.

Dương Oanh-Quốc Thành