Ủy ban MTTQVN tỉnh hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Mặt trận toàn quốc

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm báo cáo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; thảo luận dự thảo quy chế hoạt động của Mặt trận tỉnh, và thông tin về tình hình biển Đông. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca báo cáo đến các đại biểu kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 374 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Tại hội nghị Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và 5 Phó Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách; hiệp thương cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 62 vị.

Hội nghị cũng được nghe Thượng tá Trần Hồng Quế – Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin về tình hình biển Đông thời gian qua. Nhất là gần đây nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc có hành động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh quốc tế, củng cố sức mạnh trên biển, bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Xuân Thịnh – Đại Quang