UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các sở ngành liên quan

Sáng 22/1, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ đến năm 2020 và triển khai kế hoạch quản lý dự án năm 2021.

Năm 2020, tổng khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 512 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tính dến 31/12/2020 đạt khoảng 68,5%. Tổng số dự án Ban Quản lý đang theo dõi quản lý là 58 dự án.Tổng khối lượng thực hiện của các dự án kế hoạch năm 2021 dự kiến đạt khoảng 450 tỷ đồng. Công tác xúc tiến dự án mới và đề xuất danh mục dự án giai đoạn 2021-2025 được Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan chủ quan để đánh giá và xây dựng danh mục trung hạn; rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và các trường THPT trên địa bàn tỉnh, để đầu tư trong thời gian đến nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả của các dự án cũng như đáp ứng nhu cầu….Để việc triển khai các dự án trong thời gian tới đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo và các địa phương quan tâm khẩn trương đẩy nhanh thủ tục, giải quyết vướng mắc để bồi thưởng, bàn giao mặt bằng thi công các công trình, dự án đang triển khai. Nghiên cứu bố trí kế hoạch vốn triển khai các hạng mục còn lại của dự án Nâng cấp mở rộng tuyếnĐT609, Bệnh viện đa khoa khu vực miềnnúi phía Bắc (cơ sở 2), Xử lý nước thải vùng Đông và bước thiết kế của dự ánTrường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn.

Dương Oanh-Quốc Thành