UBND tỉnh họp về công tác GPMB Quốc lộ 40B

Sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành của tỉnh và huyện Phú Ninh để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Quốc lộ 40 B, đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, dự án đường Quốc lộ 40 B, đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, với tổng chiều dài 18, 1 km, từ Km 14 + 200 đến Km 32 + 300. Trong đó, tại huyện Phú Ninh, tổng chiều dài tuyến ảnh hưởng giải phóng mặt bằng ( GPMB) là 9,06 Km; tổng diện tích ảnh hưởng thu hồi đất khoảng 5,32 ha, với số hộ bị ảnh hưởng khoản 790 hộ. Đối với huyện Tiên Phước, tổng chiều dài ảnh hưởng GPMB  là 9,04 Km, tổng diện tích ảnh hưởng thu hồi đất khoảng 15,7 ha, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 357 hộ gia đình, tổ chức. Công trình tổ chức triển khai từ ngày 20.4.2020, tuy nhiên tiến độ triển khai rất chậm, gần như dậm chân tại chỗ do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Đến nay đoạn qua huyện Phú Ninh chỉ triển khai thi công trên các đoạn ngắn đã có mặt bằng. Phú Ninh đã kiểm kê xong với khoảng 108 hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên công tác phối hợp xác nhận nguồn gốc đất chưa thống nhất, ảnh hưởng đến tiến chung dự án.  Đoạn qua Tiên Phước được UBND huyện bàn giao mặt bằng thi công trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ 2,7 Km, nhưng không liên tục do người dân mới nhận tiền hỗ trợ GPMB được 46/98 hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị huyện phú Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ cấp huyện đến cấp thôn, khu dân cư; tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, qua đó đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, hiện nay tiến độ triển khai dự án quá chậm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Phú Ninh tập trung nhân lực, nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với những vướng mắc cụ thể phải báo cáo nhanh UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

LONG PHI – PHÚC LÂM