UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh tham gia xét nghiệm chẩn đoán vi rút SAR-CoV-2

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành công văn 4389/UBND-KGVX đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR theo đúng quy định tại Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế tại các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc tích cực hỗ trợ Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV2 theo đúng quy định; chỉ đạo các phòng chức năng, các Trung tâm Y tế nhanh chóng phối hợp, lấy mẫu và chuyển ngay đến Trường Đại học Phan Châu Trinh để xét nghiệm. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV2, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 trên địa bàn.

Nguồn: quangnam.gov.vn