Dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đạt trên 4.480 tỷ đồng

Sáng 18/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 18 huyện, thị, thành phố để nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng qua và triển khai công tác từ nay đến cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh – kiêm Trưởng ban chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh số cho vay đạt trên 896 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; cho vay chủ yếu tập trung cho các chương trình như: hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… nâng tổng dư nợ tính đến nay đạt trên 4.480 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 197 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch; trong đó dư nợ các chương trình cho vay từ nguồn vốn TW là 4.246.tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 236 tỷ triệu đồng; 99,9% nguồn này được thực hiện ủy thác qua các hội, đoàn thể. Theo đó, giúp trên 23.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động. Về việc thực hiện Chỉ thị 40 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã  góp phần  quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; theo đó ngoài việc chỉ đạo, đôn đốc; 6 tháng qua, các cấp chính quyền đã bổ sung vốn ngân sách để ngân hàng cho vay với tổng nguồn trên 238 tỷ đồng. Qua đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm đúng mức, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, giữ vững chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: dư nợ tăng trưởng chưa cao, tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ, ảnh hưởng lớn đến việc thu hồi nợ khi đến hạn.

Để nâng cao chất lượng tín dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng: trong thời gian đến, các đơn vị nhận ủy thác phải tăng cường trách nhiệm để đưa vốn đến đúng địa chỉ hộ nghèo, hộ chính sách; tránh tình trạng hộ nghèo cần vốn mà không tiếp cận được nguồn để tín dụng đen lợi dụng cho vay với lãi suất cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho biết, địa phương sẽ tăng cường bố trí vốn để NHCSXH cho vay theo tinh thần chỉ đạo của địa phương nhằm thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững.

Trung Hiếu