Tỷ lệ giải ngân các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh đạt thấp

Mặc dù đã được chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, song đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân các vốn đầu tư của tỉnh vẫn đạt rất thấp so với kế hoạch được giao.

Thống kê đến hết tháng 7, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt gần 26%; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 33%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu đạt 46%; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 17%, và vốn ODA chỉ mới giải ngân chưa đến 4%. Trước sự chậm trễ này, UBND tỉnh đã liên tục có chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019.

Ngành chức năng hiện đang tập trung đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với những dự án khởi công mới năm 2019 để được giao vốn. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 31/10 tới đây, nếu những dự án nào chưa phê duyệt quyết định đầu tư, sẽ xem xét điều chuyển vốn cho dự án khác. Được biết, qua tổng hợp của cơ quan chức năng, 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện đạt gần 4.139 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Song điều đáng nói hầu hết khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp.

Hiền Viên – Trung Hiếu