Từ đầu năm đến nay trên 47.800 lượt người được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Từ đầu năm đến nay, tuy dịch bệnh phức tạp nhưng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh được ngành chức năng kết  nối trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm mới, giải quyết tốt chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách liên quan.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm nhiều lao động đã tìm được việc mới với mức thu nhập ổn định.

 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã tư vấn cho trên 47.800 lượt người. Trong đó, tư vấn thường xuyên 46.611 lượt người; tư vấn tại sàn giao dịch 804 lượt người, tư vấn tại địa phương 400 lượt người. Thông qua tư vấn hỗ trợ của đơn vị nhiều lao động đã tìm được việc làm mới với mức thu nhập ổn định tại nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh.

Không chỉ đẩy mạnh giới thiệu việc làm cho người lao động, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam cũng đặc biệt quan tâm tới việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho những lao động mất việc tại địa phương với tổng số tiền trợ cấp 7 tháng đầu năm hơn 126 tỷ đồng.

Ngọc Trang