Trường học mới đưa vào sử dụng đã phải lo hiểm họa núi lở

Tại huyện miền núi cao Tây Giang, Trường THPT Võ Chí Công được đầu tư gần 24 tỷ đồng vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng, niềm vui chưa trọn vẹn, thì những ngày mưa lũ vừa đã đứng trước hiểm họa núi lở, phải di dời học sinh khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Câu chuyện trường lớp với học sinh 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang trong những ngày này vẫn còn rối bời việc khắc phục hậu quả, rồi di dời cho các em trở lại trường cũ học tập cách đó cả chặng đường dài 40 km.

 

Tấn Sỹ – Duy Bình – Văn Lợi