Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc do dịch Covid 19 tại Hội An

Nhằm hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid 19, ngày 22.5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, trực tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên lĩnh vực du lịch tại thành phố Hội An.

 Qua đăng ký, thống nhất giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại thành phố Hội An, đơn vị đã hướng dẫn thủ tục, tư vấn làm hồ sơ để người lao động được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Gần 300 hồ sơ của người lao động đã được Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và sẽ có kết quả sau 20 ngày tiếp nhận. Những đối tượng được hưởng bảo hiểm sẽ được nhận tiền thông qua hình thức chi trả qua bưu điện. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, những doanh nghiệp có số lao động bị mất việc làm từ 50 người trở lên có thể đăng ký với trung tâm để được hỗ trợ thông qua hình thức tư vấn, tiếp nhận hồ sơ ngay tại đơn vị, thay vì người lao động phải đến các cơ sở, chi nhánh của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để thực hiện. Trước đây hình thức này đã được đơn vị triển khai nhằm giảm thời gian, chi phí, giúp người lao động sớm tìm việc làm mới, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hình thức nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp, địa phương sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ưu tiên thực hiện để chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động.

Trần Đức