Triển khai ứng phó với nắng hạn, hạn hán và xâm nhập mặn

Thực hiện công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh và Bộ NN&PTNT theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 601/2020 nêu rõ: từ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa tại các khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng, thấp hơn từ 20 – 90% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, thời gian tới, lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thiếu hụt từ 20 – 60%; hạn hán có thể kéo dài đến hết tháng 8.2020.

LONG PHI