Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi

Tính đến nay đã có 854 xã thuộc 226 huyện của 40 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi. Thiệt hại do dịch bệnh gây ra được giảm thiểu góp phần quan trọng cho việc sản xuất, nhất là tại các địa phương chưa có dịch. Ngoài ra, để sẵn sàng khôi phục sản xuất ở các địa phương khi có điều kiện, các đơn vị quyết liệt triển khai các biện pháp an toàn sinh học. Đây là những thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ra tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi” diễn ra sáng 11/07 tại Hà Nội.

 Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết: Luỹ kế từ đầu tháng 2 tới ngày 8/07, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 5.422 xã thuộc 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu huỷ là 3.306.308 con. Trong đó, có 116 xã thuộc 73 huyện của 23 tỉnh, thành phố có dịch đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh heo bệnh. Dịch vẫn chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, có mật độ chăn nuôi rất cao, không đảm bảo an toàn sinh học.

Triển khai các giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định chế phẩm an toàn sinh học là “vũ khí” duy nhất để ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi, cũng như phòng các bệnh khác trên đàn vật nuôi. Ngoài ra, hiện nay Bộ cũng đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vắcxin, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng các chế phẩm an toàn sinh học. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan chức năng tìm hiểu và phổ biến các mô hình chăn nuôi phù hợp, ngăn chặn được dịch trong bối cảnh hiện nay.