Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Mục tiêu đặt ra trong năm nay là hỗ trợ phát triển/nâng cấp 141 sản phẩm mới/sản phẩm đã có, phấn đấu có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên; ít nhất 3 sản phẩm gửi về Trung ương tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao. Ít nhất 10 tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX) tham gia OCOP được hỗ trợ củng cố, nâng cấp/thành lập mới. 100 % chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên phải phấn đấu tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng/nâng cấp các điểm, trung tâm bán hàng OCOP cấp huyện, đảm bảo đến cuối năm 2020, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất 1 điểm bán hàng OCOP. Theo kế hoạch, Quảng Nam sẽ tổ chức ít nhất 2 Hội chợ OCOP cấp tỉnh để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, kết hợp các sản phẩm đặc trưng ở mỗi địa phương.

Kim Ngân – Phúc Lâm