Trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

Sáng 29/11, tại hội nghị về công tác cán bộ, Tỉnh uỷ Quảng Nam đã công bố Quyết định 1671 QĐ/TW của Ban Bí TƯ Đảng chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng trao quyết định chuẩn y của Ban Bí thư cho đồng chí Lê Trí Thanh.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng đã công bố quyết định chuẩn y đồng chí Lê Trí Thanh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã trao quyết định chuẩn y cho đồng chí Lê Trí Thanh, và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lê Trí Thanh giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể, gần gũi với cán bộ, công chức, nhân dân để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường cũng mong muốn đồng chí Lê Trí Thanh đem hết trí tuệ, năng lực của mình để chăm lo đời sống nhân dân, có những chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Quảng Nam, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Kim Ngân – Xuân Hiếu