Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Sáng 19/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chủ trì hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân. Dự hội nghị có Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và các thành viên BCĐ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Giai đoạn 2016-2020, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng. Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự vượt khó vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 12,9 % năm 2015 còn 6,06% vào cuối năm 2019, bình quân mỗi năm giảm 1,71%. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn khoảng 5,37% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1,81%).

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trong thời gian tới vẫn còn khó khăn bởi tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện vẫn còn cao gấp 1,61 lần so với mức bình quân chung của cả nước; đặc biệt còn 416 hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công cách mạng thuộc hộ nghèo. Đối với khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao gấp 3,44 lần so với bình quân chung của tỉnh. Toàn tỉnh chưa có huyện thoát nghèo, còn 66 xã nghèo và 21 thôn nghèo ĐBKK vùng dân tộc và miền núi; còn 08 xã nghèo vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp nhanh chóng kiện toàn BCĐ các chương trình MTQG. Giao trách nhiệm từng thành viên BCĐ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu khắc phục những hạn chế trong giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, người dân trong công tác giảm nghèo. Tập trung bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ, công chức trong thực hiện các chương trình mục tiêu. Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Các tập thể, cá nhân và hộ gia đình được tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực của các ngành, các cấp, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đã đạt được trong công tác giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề nghị các ngành, địa phương tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT – XH và giảm nghèo; kêu gọi người dân không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà cần nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 68 tập thể, 09 cá nhân và 31 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

QUỐC HUY