Toàn tỉnh có 176 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Theo thống kê từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, từ đầu năm 2016 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây mới, cải tạo, nâng cấp 56 chợ nông thôn.

Tổng kinh phí đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu huy động từ nhiều kênh vốn khác như khai thác quỹ đất, tiểu thương đóng góp, xã hội hóa…Được biết, trong tổng số 204 xã tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, đến nay đã có 176 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tăng 24 xã so với năm 2015 và tăng 16 xã so với năm 2017.

Ngọc Trang – Minh Quân

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *