Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 21/8, Đảng bộ LĐLD tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 10, khóa XII của Đảng.

Buổi tọa đàm cùng nhau ôn lại cũng như khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng quý giá của Di chúc, đồng thời thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc của toàn dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua đánh giá khái quát kết quả đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người sẽ góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoàn thành di nguyện thiêng liêng, cao cả của Bác. Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm của Di chúc, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước những giải pháp để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng; Đưa ra giải pháp, hành động cụ thể giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó làm việc tốt hơn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển. 50 năm qua Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là văn kiện có giá trị lịch sử, tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức trong sáng của vị lãnh tụ suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng và nhân dân.

Xuân Hiếu-Trần Chiến