Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Sáng 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; bà Đào Tú Khoa Vụ phó vụ tổ chức cán bộ TAND tối cao; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam ông Võ Hồng.

Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm và các tranh chấp trong nội bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; các loại vụ án phải thụ lý, giải quyết ngày càng tăng.    Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 6.252/6.664 vụ, việc các loại, còn lại 412 vụ, việc; đạt tỷ lệ chung là 93,81%. So với năm 2018, giải quyết, xét xử giảm 627 vụ, việc. Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 713/764 vụ việc, đạt tỷ lệ chung là 93,32%; Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết, xét xử 5.539/5.900 vụ việc, đạt tỷ lệ chung là 93,88%. Đặc biệt, năm 2019 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt công tác thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án theo chỉ đạo của TAND tối cao; tập trung xây dựng kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên quan tâm, xây dựng Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Quốc Huy